Factuur verzonden

Als de facturen worden verzonden met het pakket worden de boekingen automatisch gedaan en gebruikt u de mutatiesoort Factuur Uit niet.

 

Het bedrijf heeft een factuur verzonden naar een klant.

Kies de kolom Stukken (Mutaties) en klik op Nieuw. 

Kies Factuur Uit

Datum 01-02-2020

Klant dit is de eerste factuur voor deze klant. U kiest Nieuwe relatie. Vul minimaal de naam van uw klant in. Vul de andere velden in voor een compleet relatiebestand.

 

Factuur 2020-001

Periode Is dit een periodefactuur vul dan Van en Tot in. Is dit een eenmalige levering dan slaat u Van en Tot over.

Bedrag 2.000

BTW Hoog

Rekening Verkopen

Omschrijving Adviesrapport

Originele factuur Upload een afbeelding van de verzonden factuur.

Kies Opslaan.

 

Resultaat

Er zijn vijf plaatsen waar u het resultaat van deze boeking ziet. 

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast Verkopen.

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast Debiteuren (klanten).

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast BTW af te dragen hoog.

Klik in de kolom Rapporten op Uitgaven en inkomsten (Verlies en winst).

Klik in de kolom Rapporten op Bezittingen en schulden (Balans).

Het bezit is gegroeid met het totaal van de verzonden factuur.

De schuld is gegroeid met het bedrag aan af te dragen btw.

Het saldo de balans is € 800,00 positief.