Betaling gedaan

Het bedrijf heeft de factuur voor de huur betaald.

Kies de kolom Stukken (Mutaties) en klik op Nieuw. 

Kies Betaling Uit

Datum 16-01-2020

Kas/Bank Bank

Factuur klik op de openstaande factuur

Bedrag het openstaande bedrag verschijnt. Bij een deelbetaling vult u het bedrag in.

Omschrijving (leeg)

Kies Opslaan.

Resultaat

Er zijn drie plaatsen waar u het resultaat van deze boeking ziet. 

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast Bank.

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast Crediteuren.

De kolommen Bezit en Schuld zijn 'in evenwicht': het saldo is nul.

Kies in de kolom Rapporten voor Bezittingen en schulden.

Het saldo is gelijk gebleven.

De rekening Bank is verlaagd met het bedrag van de factuur.

De rekening Crediteuren is verdwenen: het saldo is nul.