Stand

Belangrijke informatie voor u als ondernemer is hoe de stand van het bedrijf is.

Klik in de kolom Stand op Stand (liquiditeit).