Betaling ontvangen

De klant heeft de factuur voor het advies betaald.de huur betaald.

Kies de kolom Stukken (Mutaties) en klik op Nieuw. 

Kies Betaling In

Datum 16-02-2020

Kas/Bank Bank

Factuur klik op de openstaande factuur

Bedrag het openstaande bedrag verschijnt. Bij een deelbetaling vult u het bedrag in.

Omschrijving (leeg)

Kies Opslaan.

 

Resultaat

Er zijn drie plaatsen waar u het resultaat van deze boeking ziet. 

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast Bank.

Klik in de kolom Rekeningen op Overzicht.

Klik op het oogje naast Debiteuren.

De kolomtotalen zijn gelijk - de rekening is 'in evenwicht' ofwel het saldo van de rekening debiteuren is nul.

Klik in de kolom rapporten op Bezittingen en schulden (Balans).

Het saldo is gelijk gebleven. Het bezit debiteuren is verwerkt in het bezit Bank.